Letadlo

1. Mateřská škola, Čentická 2222, Praha - Újezd nad Lesy

      Tel .: 281971135, www.mscenticka.cz, email : skolka@mscenticka.cz

 

Výpis z vnitřní směrnice  -  úplata za předškolní vzdělávání

 

Dítěti plnícímu povinné předškolní vzdělávání a dítěti s odkladem povinné školní docházky se vzdělání poskytuje bezúpltně

(§123zákon, 561/2004b., §6 vyhlášky č.14/2005 Sb. v platném znění)

 

Vyhláška č.14/2005 Sb., vyhláška č. 214/2012 Sb., kterou se mění vyhl.č 14/2005 Sb,

o předškolní vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole nepřesahuje 50% skutečných

průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. stávajícího měsíce a to převodem na účet mateřské školy.

Úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2018/2019 stanovuji ve výši

560,-  Kč za kalendářní měsíc.

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání za příslušný měsíc se nebude

snižovat z důvodu omezené docházky do mateřské školy (nemoc, dovolená) !!!

(vyhláška č.43/2006 § 6  č.4)

Úplata za předškolní vzdělávání za příslušný kalendářní měsíc se bude snižovat

o poměrnou částku pouze v měsíci červenci – pokud bude prázdninový

provoz mateřské školy (vyhláška č.43/2006 § 6 č.5 a § 3).

Úplata za předškolní vzdělávání se snižuje v případě doplňkové docházky do MŠ

(určitý počet dní v týdnu).

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek,

nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče,

a tuto skutečnost  prokáže ředitelce školy (vyhláška.č.43/2006 §6, č5).

Viz školní řád.

V Praze dne: 1.9.2018                                        Vypracovala ředitelka školy

                                                                                Kuprová Helena